Visie op Mens-Zijn

Mens-zijn gaat over hoe we allemaal hier en nu met onze individuele levenssituatie omgaan. Mens-zijn gaat over liefdevolle aandacht, liefdevolle vriendelijkheid, Metta of Maitri. In het Boeddhisme is Maitri een van de vier innerlijke vrienden/ Brahmavihara’s, zie: aandacht in het dagelijkse leven

Maitri/ liefdevolle vriendelijkheid, onpartijdige vriendschap en zelfmededogen begint bij jezelf. Het is belangrijk dat je jezelf niet uitsluit. De beoefening begint dus bij jezelf. Wie met liefde de hardheid in zichzelf kan verzachten, zal ook in staat zijn tot een meer harmonieuze relatie met anderen. Het belangrijkste is bevriend raken met al je gevoelens die opkomen, ook de gevoelens van afwijzing en kwetsbaarheid. De gevoelens eerst toelaten, dan echt ontmoeten en ten slotte tot in de diepte beleven. Dan ontdek je dat onder alle heftige gevoelens een basisgevoel van menselijke kwetsbaarheid ligt, en dat is een vorm van openheid. Die openheid is onze schat, het is onze Boeddhanatuur die zich toont. Het is alleen de pijn eromheen die het probleem maakt. We houden niet van onze behoeftigheid of kwetsbaarheid. Dus sluiten we ons af, trekken ons terug, terwijl de openheid die eronder ligt, juist de poort is naar onze diepere aard onze Boeddhanatuur, ons Ware Zelf.

Voor mij zijn Haptonomie en Zenmeditatie de weg er naar toe. De weg naar binnen, naar wees gerust in/en héél je lichaam. Zodat je weer gaat luisteren naar jouw innerlijke stem en daar op leert te vertrouwen. Door goed te voelen en daar naar te handelen ga je je goed voelen, zie de blog over: Zen en mijn gezondheid.

Door Zenmeditatie kan je de gelijkmoedigheid en de openheid ontwikkelen, om stevig verankerd vanuit onze Boeddhanatuur mens te zijn. Zenmeditatie leert mij dat we moeten leven alsof er slechts EEN enkel groot lichaam bestaat dat ook mijn en jouw lichaam omvat. Mogen alle wezens hun Boeddhanatuur ieder op hun eigen manier tot uitdrukking brengen.

‘EEN- ZIJN is liefde.’

IMG_2097