Zengroepen

Je kan deelnemen aan een Zengroep om je Zenmeditatie te ondersteunen en te verdiepen. Door thuis en in een groep te mediteren wordt je geest meer open en raakt je hart steeds meer betrokken. Gaandeweg krijg je meer zelfmededogen en mededogen voor de ander. Om zo als mens bij te kunnen dragen in het dagelijkse leven in ‘mens zijn’.
Iedereen is van harte welkom. Mensen met meditatie-ervaring kunnen in de Zengroep mee mediteren. Als je geen meditatie-ervaring hebt, is het fijn om eerst een Introductie Zen of een individueel traject te volgen om meditatie-ervaring op te doen. Daarna kan je instromen in de doorgaande Zengroep.
De meditatieavonden bestaan uit zazen (zitten in meditatie), kinhin (meditatief lopen), inleiding thema’s Zen, soetra zingen en theeceremonie.

Praktische informatie doorgaande groepen:
Maandag avond wekelijks van 19.15 uur tot 21.00 uur.
Donderdag avond 1x per maand van  19.45 tot 21.30 uur.
Zoveel mogelijk de 1e donderdag van de maand, zie programma.

Kosten:
Deelname aan de wekelijkse Zengroep €40,00 per maand.
Een maal per maand op donderdag avond, of een losse les, €10,00 per keer.
Graag vooraf aanmelden i.v.m aantal meditatie plaatsen en contant per keer betalen, in een envelop met naam en datum.
Voor studenten en mensen met een smalle beurs €30,00 per maand.
Aanmelding kan via: zenrosmalen@hotmail.com

IMG_20160411_132038