Zen Spirit meditatiegroepen

Je kan deelnemen aan een doorgaande Zen Spirit meditatiegroep om je Zenmeditatie te ondersteunen en te verdiepen. Door thuis en in een groep te mediteren wordt je geest meer open en raakt je hart steeds meer betrokken bij wat er is. Gaandeweg krijg je meer zelf mededogen en mededogen voor de ander. Om zo als mens bij te kunnen dragen in het dagelijkse leven in ‘mens-zijn’.
Iedereen is van harte welkom. Mensen met meditatie-ervaring kunnen in de Zengroep mee mediteren. Als je geen meditatie-ervaring hebt, is het fijn om eerst een Introductie Zenmeditatie of een individueel traject te volgen om meditatie-ervaring op te doen.
De meditatieavonden en ochtenden bestaan uit zitmeditatie, loopmeditaties, inleiding thema’s Zen en soetra zingen.

Doorgaande meditatiegroepen op :
Maandagochtend wekelijks van 10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdagavond (sinds 1 juli) wekelijks van  19.30 tot 21.30 uur.
Zie ook de agenda i.v.m. uitval door vakanties en/of sesshin: agenda

Voor meer informatie t.a.v. locatie, kosten en aanmelding zie: contact

IMG_2110