Zen Spirit meditatiegroepen

Je kan deelnemen aan een doorgaande Zen Spirit meditatiegroep om je Zenmeditatie te ondersteunen en te verdiepen. Door thuis en in een groep te mediteren wordt je geest meer open en raakt je hart steeds meer betrokken bij wat er is. Gaandeweg krijg je meer zelfmededogen en mededogen voor de ander. Om zo als mens bij te kunnen dragen in het dagelijkse leven in ‘mens-zijn’.
Iedereen is van harte welkom. Mensen met meditatie-ervaring kunnen in de Zengroep mee mediteren. Als je geen meditatie-ervaring hebt, is het fijn om eerst een Introductie Zen of een individueel traject te volgen om meditatie-ervaring op te doen. Daarna kan je instromen in de doorgaande Zen Spirit meditatiegroep.
De meditatieavonden bestaan uit zitmeditatie, loopmeditaties, inleiding thema’s Zen en soetra zingen.

Praktische informatie doorgaande Zen Spirit meditatiegroepen:
Maandagavond wekelijks van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Donderdagavond 1x per maand van  19.30 tot 21.30 uur. Zoveel mogelijk de 1e donderdag van de maand, zie agenda.

Voor meer informatie t.a.v. locatie, kosten en aanmelding zie: contact

IMG_2110